In de tijd dat Verplegingswetenschap in Utrecht onderdeel was van het samenwerkingsverband met de Universiteit Maastricht en de Universiteit Groningen (MUG) is er wel een Utrechtse Alumnivereniging geweest. Destijds is samenwerking gezocht met V&VN en besloten om samen verder te gaan in het platform Wetenschap In Praktijk.  In 2009 is naar aanleiding van een vraag van toenmalig programmacoördinator Truus van der Hooft, een groep bijeengekomen om te onderzoeken of er behoefte was aan een Alumnivereniging voor Verplegingswetenschappers en wat de mogelijkheden waren.

In maart 2010 is een bijeenkomst georganiseerd met presentaties van verschillende verplegingswetenschappers en een debat met prof. dr. Lilly Shortridge met een aantal van haar studenten van de Pace University. Hier werd ook getoetst of een Alumnivereniging wenselijk was. De reacties waren zodanig dat vervolgens een bestuur io. de ontwikkeling van een Alumnivereniging verder heeft uitgewerkt.

Tijdens de Mebius Kramerlezing in 2010 is bekendheid gegeven aan dit initiatief en is gestart met ledenwerving. De Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland is in november 2010 notarieel opgericht en tijdens de feestelijke oprichtings ALV in maart 2011 is de vereniging een feit.