In 2008 was er geen Alumnivereniging voor Verplegingswetenschappers van de Universiteit Utrecht,
Hierdoor werden alumni onvoldoende op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en was de universiteit maar met een handjevol alumni in contact.

In de tijd dat Verplegingswetenschap in Utrecht onderdeel was van het samenwerkingsverband met de Universiteit Maastricht en de Universiteit Groningen is er wel een Utrechtse Alumnivereniging geweest. De positie van Verpleegkundig Specialisten was toen erg actueel. Er is toen samenwerking gezocht met  een afdeling van V&VN en besloten is om besloten is om samen verder te gaan in het platform Wetenschap In Praktijk.

In 2009 is nav een vraag van toenmalig programmacoördinator Truus van der Hooft een groep bijeengekomen om te onderzoeken of er behoefte was aan een Alumnivereniging voor Verplegingswetenschappers en  wat de mogelijkheden waren.

In maart 2010 is een bijeenkomst georganiseerd met presentaties van verschillende verplegingswetenschappers en een debat met prof. dr. Lilly Shortridge en een aantal van haar studenten van de Pace University. Hier werd ook getoetst of een alumnivereniging wenselijk was. De reacties waren zodanig dat vervolgens een bestuur io. de ontwikkeling van een alumnivereniging verder heeft uitgewerkt.

Tegelijkertijd is op LinkedIn de groep Netwerk Verplegingswetenschap Nederland opgericht als communicatiekanaal. Deze groep is echter ook toegankelijk voor niet-verplegingswetenschappers zoals docenten- verpleegkundigen en daarmee niet exclusief voor verplegingswetenschappers.

Tijdens de Mebius Kramerlezing in 2010 is bekendheid gegeven aan dit initiatief en is gestart met ledenwerving. De Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland is in november 2010 notarieel opgericht en tijdens de feestelijke oprichtings ALV in maart 2011 is de vereniging een feit.

In 2017 vierden we het eerste Lustrum 5+ 1

Het Lustrum is uitgesteld omdat we graag de resultaten van de projectgroep Profiel feestelijk wilden presenteren en dat op de oorspronkelijke datum niet haalbaar bleek. Je vindt het resultaat, de Karakteristiek hier.