Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland heeft als doelstelling:

  • Het ontmoeten en verbinden van verplegingswetenschappers, alsmede het uitwisselen van kennis en kunde door verplegingswetenschappers van de universiteiten van Utrecht, Groningen en Maastricht
  • Het onderhouden van contacten tussen alumni, de universiteiten en andere partijen (zoals bijvoorbeeld V&VN WiP & Rho Chi at-large Chapter)
  • Bijdragen aan de positionering en versteviging van de verplegingswetenschapper

In het Stategisch Beleid 2022-2026 lees je hoe we dat willen bereiken.