Terugblik: ZonMw V&V opent haar deuren

Op 14 februari brachten wij, een groep van 11 enthousiaste verplegingswetenschappers van de Alumnivereniging Verplegingswetenschap en Verplegingswetenschappers in opleiding van de studievereniging Scientia Una Sanitatis, een bezoek aan ZonMw. We werden hartelijk ontvangen bij het programma Verpleging en Verzorging door Denise Temmink, Charlie Plane en Janneke Wiersema, die ons meenamen in een inspirerende presentatie.

Denise opende de middag met een mooie introductie over ZonMw, waarbij ze uitlegde dat de organisatie zich richt op het financieren van gezondheidsonderzoek en met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Specifiek in het programma Verpleging en Verzorging wordt geïnvesteerd in het ondersteunen en versterken van de kennisinfrastructuur en professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Hierin werkt ZonMw bijvoorbeeld ook samen met V&VN. Denise belichtte de verschillende kennisprogramma’s die er zijn, wat er is gedaan en wat er in de nabije toekomst te verwachten valt. We hebben thema’s zoals Verpleegkundig Leiderschap, Leren van Implementeren en Passende Zorg besproken (kijk hier voor een volledig overzicht).

Charlie nam vervolgens het woord en leidde ons door het subsidieproces. Ze benadrukte de stappen die moeten worden doorlopen bij het aanvragen van een subsidie bij ZonMw, waarbij ze in detail inging op de inhoud van deze stappen. Ze legde uit hoe projectideeën ingediend kunnen worden en ging in op de zorgvuldige procedure voor de beoordeling van deze aanvragen. Tijdens deze beoordeling worden onafhankelijke externe experts ingeschakeld om de aanvragen te evalueren op de kwaliteitscriteria.

Janneke sloot de presentatie af met een verhelderende uitleg over de interpretatie van de tekst uit de subsidieoproepen. Ze gaf ons praktische tips over hoe we de criteria van ZonMw moeten lezen en hoe we onze aanvragen het beste kunnen formuleren om aan de verwachtingen te voldoen. Ze adviseerde bijvoorbeeld om waar mogelijk de bewoording uit de oproep letterlijk over te nemen en deze aan te vullen met eigen informatie, in plaats van volledig eigen bewoordingen te gebruiken.

Wat ons zeker is bijgebleven van het bezoek is dat het team van ZonMw Verpleging en Verzorging laagdrempelig benaderbaar is. Ze benadrukten dan ook dat het goed is om contact op te nemen bij vragen. Neem vooral contact op als je informatie wilt over het programma of bijvoorbeeld vragen hebt over een subsidieoproep. Natuurlijk kun je ook binnen je eigen netwerk om hulp vragen. Een goede manier om dat netwerk uit te breiden en te versterken is de netwerkbijeenkomst van ZonMw Verpleging en Verzorging die ZonMw organiseert op 4 juni.

We willen ZonMw hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en de waardevolle inzichten die ze met ons hebben gedeeld. Het was een inspirerende ervaring om meer inzicht te krijgen in het aanvragen van een subsidie binnen het programma Verpleging en Verzorging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *